Pohlednice z Brna za časů c. a k. | Nakladatelství Josef Filip, zal. 1938
Recenze > Pohlednice z Brna za časů c. a k.

Pohlednice z Brna za časů c. a k.

Vyšla již sedmnáctá kniha historických pohlednic a fotografií, které si všímají atmosféry první světové války ve městě

Brno - Do časů mocnářství a první světové války v Brně zavede zájemce kniha starých fotografií a pohlednic. Kniha s podtitulem Brno vojenské zachytila atmosféru rakouskouherského mocnářství v městských kasárnách, lazaretech a barákové nemocnici.

Jiná tvář války

V nové knize pohlédnete do tváří vojáků, velitelů, ošetřujících sester a podíváte se na často už neexistující budovy a místa. „Chceme zpestřit naši ediční řadu, která se dosud věnovala starým pohlednicím z jednotlivých městských částí Brna,“ řekl nakladatel Vladimír Filip. Nová kniha z jeho produkce je už sedmnáctým svazkem v ojedinělé řadě. Vojenské historii Brna už věnoval předchozí knihu. Tento díl však zachytil zejména kasárny, kadetní školy a vojenské slavnosti z posledních roků Rakouska-Uherska. „Nynější svazek se věnuje období první světové války,“ dodal Filip k publikaci, které dominují brněnské provizorní lazarety či sbírkové akce na podporu vdov, sirotků či zanedbaných dětí..

Fotka místo pohlednice

Jak sběratel a nakladatel Filip zdůrazňuje, obrazový materiál obsahuje klasické pohlednice, ale hlavně fotografie, které si lidé posílali místo nich. To je podle nakladatele velmi zajímavý jev, který přinesla právě první světová válka. Celkem nyní přetiskl sto padesát sedm záběrů. „Většina pochází ze sbírek mých nebo sběratele a nadšence do vojenské historie Vlastimila Schildbergera,“ dodal Filip. Nashromáždil však prý tolik obrazového materiálu, že mu vystačí ještě na další svazek pohledů na Brno v období první světové války. „Na odesílaných fotografiích jsou nejen razítka příslušných vojenských útvarů, ale též jména vojáků a často i zajímavé informace, které sdělovali domů,“ upozornil Filip. To vše z těchto exemplářů činí velmi hodnotné historické dokumenty..

Císař pán v Brně

Nejstarší záběry v knize jsou datovány rokem 1892, kdy se císař František Josef I. v Brně zúčastnil IV. rakouských spolkových střeleb. Naopak nejmladší vyobrazení spadají do posledních dnů první světové války v roce 1918. „Zařadili jsme třeba pohlednici budovy německé vyšší dívčí školy na Deblínské ulici, která sloužila také jako vojenská nemocnice,“ poznamenal Filip. Dnes již neexistující budova stála přesně v místech, kde se dnes vypíná Janáčkovo divadlo. Jinou lahůdkou jsou fotografie přímo z fronty nebo třeba snímek zachycující sochaře Františka Fabiánka při práci na monumentální soše císaře, která byla v den jeho narozenin roku 1916 odhalena v brněnské barákové nemocnici.

Pořadové číslo 2547

„Pohlednic a fotek z vojenského Brna je neuvěřitelné množství a vesměs jsou velmi zajímavé,“ připomíná vydavatel Filip. Sám vlastní největší sbírku brněnských pohlednic, která čítá přes deset tisíc exponátů a tvoří základ vydávaných knih. Filip už od prvního svazku čísluje přetištěné pohlednice. Nyní došel k číslu 2547 publikovaných snímků. Všechny tyto obrázky prošly poštou. Pohlednice z přelomu 19. a 20. století lze skutečně chápat jako výjimečné dokumenty dobového života a třeba i módy. „Později se pohledy staly nudnou záležitostí a jejich původní význam se vytratil,“ lituje Filip. Nyní shromažďuje materiál na knihu Nejstarší fotografie města Brna. „Vřele uvítáme zapůjčení nebo prodej materiálů do roku 1925,“ dodal vydavatel. Více informací na www. knihyfilip. cz.

04.01.2007 - LUBOŠ MAREČEK - str. 05
Zdroj: Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní
Vydáno: 21.02.2007

© 2019 Nakladatelství Josef Filip