Recenze (Svět bankovek 58/2005) | Nakladatelství Josef Filip, zal. 1938
Recenze > Recenze (Svět bankovek 58/2005)

Recenze (Svět bankovek 58/2005)

Ing. Vladimír Filip, Papírové peníze 1759-1918, Od Marie Terezie po Karla I, edice Mundus Nummorum, vydavatelství „Josef Filip, zal. 1938", Brno 2005, 1. vydání 320 stran, 236 bar. tabulí, bar. foto císařů.

Výpravná kniha, tištěná na kvalitním křídovém papíře vysoké gramáže, vázaná v celoplátěných černých deskách a s přebalem je typem publikace, kterou by měl mít každý sběratel papírových peněz a milovník starých časů rakouského císařství povinně nejen ve své knihovně, ale možná spíš vedle alb své sbírky, protože k nim zapadne i svým formátem (307x260 mm, např. desky Importa mají 325x270 mm).

Kniha se snaží širší veřejnosti přiblížit problematiku vzniku papírových peněz a historických a hospodářských souvislostech na území rakouského císařství až do jeho rozpadu v roce 1918. Jsou zde jednak reprodukovány ve skutečné velikosti všechny papírové peníze vydávané státem, dále výběrové ukázky papírových platidel nouzových, padělaných, vojenských zajateckých táborů, jakož i ukázky některých dobových cenných papírů.

Vzhledem k charakteru papírových platidel, mj. vysoké nominály a možnost snadného poškození, se v soukromých i veřejných sbírkách setkáváme jen zřídka se staršími zachovalými kusy a již vůbec ne s kompletními emisemi. Proto uživatele knihy potěší, že sbírky, které bylo možné pro zajištění obrazové přílohy využít, patří mezi ty nejúplnější a nejhodnotnější. Vedle sbírky samotného autora, který se notafilii věnuje posledních 25 let, se podařilo autorovi nadchnout pro svůj projekt i řadu odborníků z domova i z ciziny, kteří zapůjčili potřebný materiál a poskytli podporu. Jsou mezi nimi i členové IBNS z Brna Martin Klim a JUDr. Luděk Vostál, jakož i autor standardního katalogu československých papírových platidel Jan Bajer a autor katalogu rakouských papírových platidel Rudolf Richter ze Salzburgu. Nechybí ani bývalý ředitel Moravského zemského muzea v Brně Prof. PhDr. Jiří Sejbal, DrSc., jemuž autor knihu také věnoval.

Přesto se některé bankovky ani státovky nepodařilo objevit ani v jediném exempláři, byť jejich existence je známá z císařských patentů a vyhlášek. Tyto mezery autor vyplnil rekonstrukcemi, na než pak v textu upozorňuje zkratkou REC.

Zajímavý je také výsledek bádání autor ohledně existence rakouských papírových platidel. Poukázka z roku 1759 není známa ani v jediném originálu, z první emise bankocetlí z roku 1762 se dochoval jediný poškozený exemplář nejnižšího nominálu a z druhé emise méně než deset originálů nižších nominálů. Kvalita dobových podkladů pro rekonstrukce a soudobé technické možnosti daly záruky, že mezi reprodukcí originálu a rekonstrukce jsou jen nepostřehnutelné rozdíly.

Doprovodné texty publikace mají za úkol uvést vyobrazená platidla do historického a hospodářského kontextu. Jde jednak o informace věnované okolnostem vzniku těchto platidel a jednak o výběr cenových relací z dané doby, tedy výdělků, cen zboží a to někdy i ve vazbě na známé osobnosti.

Ing. Evžen Škňouřil

Vydáno: 06.04.2006

© 2019 Nakladatelství Josef Filip