Katalog > Knihy > Brno Staré pohlednice XI.
Brno Staré pohlednice XI.

Brno Staré pohlednice XI.

Staré Brno I : Mendlovo náměstí, Křížová, Vodní, Křídlovická, Hybešova, Pekařská, Kopečná, Anenská, Kamenná kolonie


Cena bez DPH: 164 Kč
Cena včetně DPH: 180 Kč (DPH 10 %)

Objednat: ks  

Ukázka z publikace Brno Staré pohlednice XI.:

Brno Staré pohlednice XI.

V knížce se Vám představí historické brněnské pohlednice, jedná se o publikaci především obrazovou, veškeré texty jsou omezeny jen na nezbytné minimum v jazyce českém, německém a anglickém, počet stran 92. Rozměr knihy 5 x 178 x 272 mm, vazba brožovaná.

 

STARÉ BRNO (Altbrunn)

]ak již sám přívlastek „Staré" Brno napovídá, budeme muset vstoupit hluboko do historie, abychom se dostali k počátkům osídlení této části krajiny, původně vzniklé jako ostrovní (a tedy velmi úrodná a vodou dostatečně zásobená) oblast mezi řekou Svratkou (Schwarzawa Fluss) a jejím vedlejším ramenem, později nazývaným „Svrateckým náhonem".

Již v období Velké Moravy existovala v prostoru Starého Brna významná koncentrace osídlení. Pravděpodobně také první brněnský středověký hrad, historicky doložený roku 1091, který vznikl po začlenění Moravy do přemyslovského státu, stál na území dnešního Starého Brna a dokladuje tak velmi časnou a bohatou historickou tradici tohoto území. V této době se již Brno vyvíjelo jako jedno z hlavních moravských center.

Lokalizace tohoto hradu se opírá pouze o doklady osídlení a situační logiku, oproti tomu starobrněnská rotunda, postavená v 11. či na počátku 12. století, je doložena archeologickými nálezy. Na místě bývalé rotundy vyrostl původem nejstarší starobrněnský kostel. V roce 1210 se poprvé uvádí jeho zasvěcení Panně Marii.

V roce 1323 založila královna Eliška Rejčka, spolu s králem Janem Lucemburským, při tomto kostele klášter cisterciaček (Aula Sanctae Mariae), a protože hned roku 1323 začala výstavba nového klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, dostal starý kostel zasvěceni sv. Anně. Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl (a i po mnoho úpravách a přestavbách dosud je) velmi náročným architektonickým celkem. Za zmínku stojí výstavba kvadratury, situované na severní straně klášterního kostela (dokončena v roce 1325), režné cihlové zdivo, vůbec poprvé použité v této oblasti předměstské zóny a také neobvyklý trojlistý závěr chrámu.

V roce 1782 byl v rámci josefínských reforem klášter zrušen a budovy kláštera byly obsazeny roku 1785 konventem Augustiniánů, kteří převzali i farní správu v klášterním kostele. Od této doby, pouze s krátkými přestávkami, využívají klášterní budovy dosud. V letech 1885-1891 prodělal kostel relativně citlivou rekonstrukci pod vedením Augusta Prokopa a za účasti F. Schmidta a W. Dwořáka.
Klášterní kostel stojí na bývalém Klášterním náměstí (Klosterplatz), které od roku 1910 nese jméno Johanna Gregora Mendela, zakladatele genetiky. Ten zde ve druhé polovině 19. st. působil. Z litinového skleníku, kde pracoval, se dochovaly pouze základy, zůstala však jeho pokusná zahrádka v areálu kláštera.

Jak jsme se již zmínili, Staré Brno se dříve rozprostíralo mezi hlavním tokem Svratky a Svrateckým náhonem. Na pravém břehu tohoto náhonu vyrostla ulice Vodní (Wassergasse) a vytvářela tak spolu s brněnskou čtvrtí nazývanou Malé Benátky (Klein Venedig), velmi zvláštní a tajuplnou atmosféru, kterou jsme se Vám na několika snímcích, také pokusili přiblížit.

Svratecký náhon byl ve středověku velmi důležitým zdrojem vody pro brněnská předměstí, především pro Staré Brno , kde se nacházel. Začátkem 20. století byl náhon zatrubněn a na jeho místě vyrostly nové budovy (např. česká měšťanská škola na Mendlově náměstí). Dnes tedy již málokterý Brňan ví o existenci Svrateckého náhonu a o malebných a romantických zákoutích v jeho okolí.
Významnými stavebními změnami prošla i většina dalších ulic Starého Brna, které se v naší knížce vyskytují: Křížová (Kreuzgasse), Václavská (Ugartegasse), Hybešova (Wawrastrasse), Anenská (Annagasse), Kopečná (Berggasse), Studánka (Brunnengasse), Pellicova (Pellicogasse) a Křídlovická (Grillowitzgasse).

I přesto, že si Staré Brno nedochovalo svoji tvář z konce devatenáctého století a na mnoha místech byla jeho podoba změněna k nepoznání (mimo jiné a nikoli nevýznamně až po druhé světové válce), věříme, že na Vás z našich pohlednic dýchne jeho bývalá tajemná a kouzelná atmosféra, která nás přivedla k vydání právě tohoto dílu našeho pohlednicového seriálu.

Cena poštovného činí 90,-Kč, možnost osobního odběru v Brně na Orlí 14. Při nákupu nad 900,-Kč poštovné zdarma.

«

© 2019 Nakladatelství Josef Filip