Katalog > Knihy > Brno Staré pohlednice VIII.
Brno Staré pohlednice VIII.

Brno Staré pohlednice VIII.

Moravské náměstí, Židenice


Cena bez DPH: 164 Kč
Cena včetně DPH: 180 Kč (DPH 10 %)

Objednat: ks  

Ukázka z publikace Brno Staré pohlednice VIII.:

V knížce se Vám představí historické brněnské pohlednice, jedná se o publikaci především obrazovou, veškeré texty jsou omezeny jen na nezbytné minimum v jazyce českém, německém a anglickém, počet stran 96. Rozměr knihy 5 x 178 x 272 mm, vazba brožovaná.

 

MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ (Lažanskyplatz)

Moravské náměstí (součást brněnské okružní třídy) se od roku 1860 po celých osmdesát pět let (s krátkodobými změnami během dvou světových válek) jmenovalo po moravském místodržícím hraběti Leopoldovi Lažanském. Od roku 1946 bylo náměstím Rudé armády a v roce 1990 bylo přejmenováno na Moravské náměstí, jeho dominantou a významným pohledovým bodem je dnes kostel sv. Tomáše, na začátku 20.století však zde byla ještě jedna dominanta - Německý dům.

Původní regulační plán výstavby okružní třídy vůbec nepočítal se stavbou budovy Německého domu. Myšlenka na jeho postavení vznikla jako reakce na budování českého Besedního domu v Brně, dokončeného v roce 1873. V soutěži vyhlášené na projekt Německého domu zvítězili společníci Hermann Ende a Wilhem Böckmann. Není bez zajímavosti, že členem výběrové poroty byl tehdy Theophil Hansen, autor projektu Besedního domu; předsedou byl továrník Friedrich Wannieck, zakladatel strojírny a železárny „Vaňkovka". Německý dům, koncipovaný jako polyfunkční kulturní dům byl otevřen 17.května 1891. Architektura budovy s kombinací cihelného zdiva a štukového dekoru ve „staroněmeckém" stylu byla inspirována neorenesan-cí. Neobarokní interiéry byly provedeny podle návrhů v Brně již osvědčeného architekta Germano Wanderleye. Před Německým domem stál od roku 1892 pomník císaře Josefa II. (autorem byl brněnský rodák Antonín Břenek) s alegorickými sochami, Obchod s Průmyslem a Tolerance. V roce 1918 byly alegorické postavy instalovány v Denisových sadech (Franzensberg), socha císaře Josefa II. našla po různých peripetiích až nedávno důstojné umístění v areálu Psychiatrické léčebny v Brně - Černovicích. Na většině pohlednic náměstí je zachycena i pečlivá úprava parkové zeleně okružní třídy.

Dnešní Moravské náměstí zahrnuje nejen bývalé Lažanského náměstí (Lažanskyplatz), ale ještě dvě další ulice: v úseku před Kounicovým palácem byla Giskrova ulice-Giskrastrasse (pohlednice 1144) a před vilou továrníka Berglera byla ulice Kiosk (pohlednice 1130). Giskrova ulice dostala jméno po někdejším brněnském starostovi, název Kiosk je připomínkou drobných staveb - kiosků.

Lažanského náměstí (Lažanskyplatz) je na většině pohlednic zachyceno v situaci, kdy již byla proražena asanační osa, která je spojila s Jakubským náměstím (jakobsplatz) a dnešním náměstím Svobody (Freiheitsplatz). Komunikační spojení následně umožnila Liechtensteinova ulice - Liechtensteingasse (nyní Rašínova - pohlednice 1148). Náměstí tak změnilo svůj původní uzavřený vzhled. To neubralo na významu budovám, nazývaných někdy svatotomášský soubor. Je to kostel sv. Tomáše a rozsáhlý areál bývalého kláštera augustiánů. O zbudování velkolepého chrámu, který by sloužil jako pohřebiště moravských markrabat, rozhodl v roce 1350 markrabě Jan Jindřich. Na stavbě se podílela také pražská parléřovská huť ak vysvěcení kněžiště došlo v roce 1356. Při této příležitosti věnoval císař Karel IV., bratr markraběte Jana Jindřicha, kostelu obraz P. Marie - ikonu vzácné umělecké hodnoty. Výstavbu chrámu dokončil syn Jana Jindřicha, markrabě Jošt (Jodok). Současně s kostelem byl tehdy založen i klášter, do kterého byl uveden řád augustiniánů. Celý rozsáhlý komplex budov byl téměř zničen za husitských válek a po dvou stoletích znovu při obléhání Brna švédským vojskem v roce 1645. Tehdy se budovy kostela i kláštera, stojící u městských hradeb, staly obrannou baštou. Po těžkých bojích, které se zde vedly, zůstalo jen kněžiště obklopené ruinami. Přesto se augustiniáni rozhodli vybudovat kostel i klášter znovu. Rozsáhlé práce řídil stavitel Jan Křtitel Erna. Dokončeny byly v roce 1668 a deset let poté bylo chrámové průčelí osazeno sochami světců. Pozdější přestavbu kláštera v barokním stylu provedl brněnský architekt Mořic Grimm. Byla dokončena v roce 1750 a klášter je od té doby jednou z nejkrásnějších památek Brna. Před vchodem do bývalé prelatury - dnes Moravské galerie - jsou sochy markrabat Jana Jindřicha a Jošta, které vytvořil J. L. Weber. Po zrušení kláštera výnosem císaře Josefa II. v roce 1783 se augustiniáni přestěhovali na Staré Brno. Sem přenesli z kostela sv. Tomáše i drahocenný stříbrný oltář se zmíněným obrazem P. Marie, ochránkyně Brna od dob švédského obléhání. Idea řádu, který ctil a podporoval vzdělanost, v starobměnském klášteře nezanikla. V 19. století odtud vzešla slavná trojice augustiniánů - filosof F. M. Klácel, hudební skladatel Pavel Křížkovský a opat Gregor Mendel, zakladatel genetiky.

Chrám sv. Tomáše je farním kostelem od roku 1784. K nejvýznamnějším památkám jeho interiéru patří oltářní obraz sv. apoštola Tomáše od barokního rakouského malíře F.A. Maulbertsche a vzácná gotická socha Piety z jednoho kusu opuky, je pravděpodobně dílem Jindřicha Parléře z roku 1385. Před hlavním oltářem je hrobka markrabat Jana Jindřicha a jeho syna Jošta, krytá červenou porfyrovou deskou.

Při vyústění Joštovy třídy (Jodokstrasse) do někdejšího Lažanského náměstí (Lažanskýplatz) stojí dva výstavné nájemní domy (pohlednice 1133). Dům německého stavitele Mořice Kellnera z let 1870-71 si zachoval původní vzhled a slouží dnes jako sídlo úřadů. Rohový nájemní dům českého stavitele Františka Aloise Dvořáka na protější straně byl dokončen v roce 1884. V jeho přízemí byla známá kavárna Bellevue. Tento dům vznikl v místech, kde stávalo brněnské Prozatímní divadlo (viz obálka našeho třetího dílu). Ve 30. letech dvacátého století bylo průčelí Dvořákova domu přestaveno podle návrhu Bohumíra Čermáka do podoby, v jaké jej známe dnes jako sídlo České pojišťovny.

Cena poštovného činí 90,-Kč, možnost osobního odběru v Brně na Orlí 14. Při nákupu nad 900,-Kč poštovné zdarma.

«

© 2019 Nakladatelství Josef Filip